open/close

Flyfrakt, sjøfrakt, DSV XPress og jernbanetransport

Statusoppdateringen nedenfor er et øyeblikksbilde av situasjonen i dag, 16.mars 2020

Flyfrakt

I likhet med Norge, har en rekke land innført innreiseforbud for å begrense spredningen av COVID-19.

Disse nasjonale forbudene, som skal forhindre all unødvendig reiseaktivitet, har enorm innvirkning på flyfrakt fordi store mengder gods blir flyttet av vanlige passasjerfly. Markedet vil derfor reduseres kraftig i tiden fremover og påvirke godstransporten på mange destinasjoner.

Flyfrakt med passasjerflyvninger til og fra USA via England og Irland, er ikke lenger mulig. Dette på bakgrunn av at president Donald Trump også har kansellert fly fra disse landene. 

DSV's flyfrakt har permanent tildelt plass på godsfly som fremdeles flyr. I tillegg har vi også en rekke egne lasteplan fra Luxembourg, Brussel og Amsterdam for å tilføre ytterligere kapasitet i det pressede flyfraktmarkedet. 

Dersom du har spørsmål eller ønsker å høre om muligheter innenfor flyfrakt, ber vi deg ta kontakt med oss. Dersom du er DSV kunde, ta kontakt med din vanlige DSV-representant. 

DSV XPress (kurerforsendelser)

Til tross for de forebyggende grensestengingene, håndteres kurerforsendelser fortsatt. DSV XPress går dermed som normalt. 

For tiden rapporteres det om at det er tilstrekkelig kapasitet og bare noen få effekter av COVID-19 som merkes på DSV XPress. Dersom du har tidskritiske forsendelser med mindre varer, er DSV XPress det absolutte alternativet for deg. 

Vi må imidlertid påpeke at DSV XPress blir utfordret på følgende områder:

  • Hubei-provinsen i Kina: Helt stengt 
  • Italia: Svært få hentinger og leveranser 
  • Østerrike: Deler av landet er helt stengt

Dersom du har spørsmål eller er interessert i å høre nærmere om våre XPress tjenester, ber vi deg ta kontakt med oss. Er du allerede DSV-kunde, ta kontakt med din lokale DSV-representant. 

Sjøfrakt til og fra Asia

I DSV rapporteres det om normale forhold hva gjelder sjøfrakt til og fra Asia. Skipene seiler, terminaler er åpne og sjåfører får kjørt til og fra havnene. 

På grunn av de mange kansellerte skipene fra Asia, har og vil det resultere i redusert kapasitet i Europa i løpet av de neste fire ukene. 

Kapasiteten på til/fra europeiske havner er foreløpig ikke en utfordring. 

Det rapporteres heller ikke om noen store utfordringer ved den dansk/tyske grensen, ettersom godstransport har passert gjennom et eget "spor". 

Jernbanetransport til og fra Kina

DSV Rail (jernbanetransport) til og fra Kina fungerer som normalt, selv om det kan påregnes forsinkelser ved grensen til/fra Europa. 

Les mer om vår jernbanetransport DSV Rail her