open/close

Flyfrakt

Statusoppdateringen nedenfor er et øyeblikksbilde av situasjonen i dag, 19. mars 2020

Flyfrakt status den 19. mars 2020

I DSV Air & Sea følger vi nøye med på utviklingen innen flyfrakt og ikke minst kapasiteten som reduseres dag for dag på grunn av den raske nedgangen av passasjerflyvninger. 

Flere land i og utenfor Europa, har innført reiseforbud som igjen påvirker reiseaktiviteten voldsomt. Dette medfører at flyselskaper må kansellere sine flyavganger. 

Ettersom store deler av den globale flyfrakten flyttes til passasjerfly, vil mulighetene for å transportere gods med fly påvirkes ytterligere i den kommende tiden. 

DSV har løsningene i den ekstraordinære situasjonen

Heldigvis er vi i DSV godt rustet i denne ekstraordinære situasjonen vi nå befinner oss i. Som en av verdens største aktør på flyfrakt, har vi kapasitet på passasjerflyene som fremdeles flyr. Vi har en sterk posisjon i markedet når det gjelder å sikre deg plass på rene fraktfly og har også egne fraktfly til disposisjon om nødvendig. I tillegg ønsker vi å oppfordre våre kunder med mindre forsendelser til å benytte seg av DSV XPress - et raskt og effektivt alternativ til mindre varer når du ønsker at leveringene skal skje kjapt. 

Er du DSV kunde oppfordrer vi deg til å holde tett dialog med oss, slik at vi kan planlegge og sikre dine forsendelser. 

Flyfrakt til og fra USA

Nesten halvparten av handelen mellom USA og Europa transporteres med flyfrakt. Over 60% av flyfrakten blir flyttet over til vanlige passasjerfly som medfører en enorm innvirkning på flyfraktkapasiteten til og fra USA. 

Vi er i kontinuerlig dialog med våre amerikanske kollegaer, og selv om USA iverksetter en rekke forebyggende tiltak som i Europa, opprettholdes alle transportkritiske funksjoner for å sikre forsyningskjeder, i og ut av USA. Dette betyr at tollen er åpen og varer blir håndtert i flyplassterminalene, samt at dør-til-dør leveransene blir utført. 

I DSV's norske flyfraktavdeling ansår vi at kapasiteten mellom USA og Norge har blitt redusert med rundt 75% de siste ukene. Som tidligere nevnt har også flere flyselskaper kansellert sine avganger, deriblant SAS som har kansellert alle fly til USA. 

Markedet er ekstremt dynamisk og vil endre seg fra dag til dag. Vi har kompetente ansatte som undersøker utviklingen i markedet nøye og som vil finne den beste løsningen for deg som kunde, på tross av den utfordrende situasjonen vi befinner oss i. 

Løsninger til/fra USA på nåværende tidspunkt: 

  • DSV XPress (kurerforsendelser av mindre gods)
  • DSV's eget charternettverk til større godsvolumer
  • Fraktfly
  • Kjapp og effektiv sjøfrakt til den amerikanske østkyst

Er du DSV kunde og har spørsmål til situasjonen eller planlagte forsendelser til/fra USA, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med din lokale DSV-representant. Vi vil hjelpe deg med planlegging og/eller forberedelser i forbindelse med dine forsendelser.