open/close

Utenlandske markeder

Statusoppdateringen nedenfor er et øyeblikksbilde av situasjonen i dag, 16. april 2020

Utenlandske markeder den 3. april 2020

I denne ekstraordinære situasjonen er vi i DSV godt rustet. Vårt sterke globale nettverk i mer enn 80 land betyr at vi mottar viktig informasjon døgnet rundt, både lokalt og regionalt. 

I Norge koordinerer vi all transport med våre DSV-kollegaer i utlandet. Dette gjør at vi kan navigere lokalt flere tusen kilometer unna og sikre den mest praktiske transportløsningen for våre kunder, gitt omstendighetene. 

Nord-Amerika

 • Ingen restriksjoner som begrenser den kritiske infrastrukturen og godsbevegelsene i henholdsvis USA og Canada

Mellom- og Sør-Amerika

 • Peru er for tiden berørt. DSV-kontorer er offisielt stengt og varer håndteres ikke i verken havner eller på flyplasser. Medisin og farmasiprodukter er varer som foreløpig blir fraktet som normalt.
 • Flyselskaper fortsetter å operere på kontinentet basert på retningslinjer og begrensninger satt av myndighetene.
 • Havnene er åpne og fungerer som normalt. I Europa mangler det containere og man opplever en økning på fraktprisene.

 Afrika og Midtøsten

 • I Sør-Afrika har myndighetene gitt en liste over viktige tjenester som må transporteres i perioden 26. mars og tre uker frem
 • Flyplassene i Sør-Amerika påvirkes av redusert kapasitet.
 • I DSV forventer vi at myndighetene i Sør-Amerika vil komme med ytterligere tiltak som sannsynligvis vil påvirke innlandstransport, samt import og eksport til landet. 
 • Våre kollegaer i Midt-Østen rapporterer at det er begrensninger på grenseovergangene som gjør at transport av varer blir vanskeligere. Dette gjelder f.eks mellom Jordan og Saudi-Arabia. 

Asia og Stillehavet

 • I Australia og New Zealand skal skip være i transitt i minst 14 dager før de kan legge i havn. På flyfrakt melder våre kollegaer om begrenset kapasitet. 
 • På det asiatiske fastlandet avtar nå forsinkelsene i takt med avtagende flaskehalsutfordringer ved grenseovergangene. 
 • I Kina er alle DSV-kontorer nå åpne, bortsett fra Wuhan. DSV i Kina rapporterer at innlandstransporten går over regionene, med unntak av Hubei-provinsen. 

Det indiske subkontinentet

 • India er rammet av en "lockdown" og alle statsgrenser er stengt. Fordi det er portforbud i landet, er all innlandstransport begrenset til kun kritiske varer
 • I India utfordres kapasiteten på veitransport av mangel på sjåfører. Tilsvarende påvirker havneterminaler og tollen, som igjen skaper lengre ventetid og lengre transittid. 
 • I Bangladesh, Pakistan og Sri Lanka rapporteres det om ulike former for "lockdown" som påvirker den normale innlandstransporten, samt import og eksport. Blant annet er det "lockdown" for Sidh og Punjab-provinsen i Pakistan som påvirker Karachi og Hyderabad, samt nærliggende områder. 

Dersom du er DSV-kunde, oppfordrer vi deg til å holde tett dialog med din lokale DSV-representant for å planlegge og få veiledning rundt dine fraktbehov og sendinger. Dersom du har spørsmål til overnevnte, ta kontakt med oss.