open/close

Veitransport i Europa

Statusoppdateringen nedenfor er et øyeblikksbilde av situasjonen i dag, 20. mai 2020

Veitransport i Europa den 20. mai 2020

Vi følger fortsatt utviklingen i Europa tett og tar nødvendige forhåndsregler for å opprettholde et så godt driftsopplegg som overhodet mulig, samt ta hensyn for sikkerhet til alle våre kunder og ansatte. 

I Norge i den siste tiden, har flere selskap, butikker, restauranter og kjøpesentre begynt å åpne opp igjen. Myndighetene har kommet med nye restriksjoner hva gjelder regler å følge for sosialt samvær, deltakelse på ulike arrangement, oppmøte på steder, etc. Ting begynner gradvis å ligne en normal hverdag. 

Veitransporten i Europa 

Selv om vi ser en positiv utvikling og en gradvis gjenåpning av flere land i Europa, er fortsatt transportene i Europa uforandret.  

Det er fortsatt fokus på å senke smittefaren ved å holde lokalsamfunn stengt. Til tross for de tøffe forholdene i Europa, kjører all DSV-trafikk for fullt for å sikre inngående og utgående transport. I tillegg er alle våre DSV-lokasjoner rundt om i Europa fortsatt i drift og opererer som før. 

Markedssituasjonen nå er dermed fortsatt preget av svingninger hva gjelder kapasitet, samt større ubalanser i import- og eksportvolum i flere markeder. Lengre transittider og endringer i vanlige rutetabeller må derfor kunne påregnes. 

Uforutsigbarhet i volum

Til tider opplever vi stor uforutsigbarhet i innkommende og utgående volum, og vi forventer at dette vil øke i den kommende tiden etterhvert som flere land gradvis begynner å "åpne opp" igjen. 

Akkurat nå flytter vi daglig tilgjengelig kapasitet lokalt, så vel som regionalt for å motveie ubalansen i det europeiske markedet. 

Vi i DSV fortsetter å holde fullt fokus på å holde leveransene i gang og står godt rustet for å fortsette å sikre kapasitet og betjene alle våre kunder. 

Henting og levering

Vi vil fortsatt anbefale alle våre kunder å holde en tett dialog med sine leverandører/kunder slik at henting og levering av varer blir gjort på best mulig måte. 

Merk at du som godsbetaler bærer risikoen og dermed kostnaden hvis avsender eller mottaker hindrer oss i å laste og/eller levere varer. 

Hos DSV står vi klare og ønsker å veilede og hjelpe deg dersom du skulle ha spørsmål i forbindelse med dine fraktbehov og sendinger. Vi oppfordrer våre kunder til å involvere oss så tidlig som mulig i prosessen av fremtidige forsendelser, slik at vi kan levere og sikre løsninger av høy kvalitet. 

Spørsmål

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med din lokale DSV-representant. Vi står klare og vil alltid hjelpe!