open/close

Veitransport i Europa

Statusoppdateringen nedenfor er et øyeblikksbilde av situasjonen i dag, 20. mars 2020

Veitransport i Europa  status den 20. mars 2020

I DSV Road overvåker vi situasjonen for veitransport i Europa nøye, og tar forhåndsregler for å opprettholde trafikken vår uten at det går utover sikkerheten til våre kunder og ansatte. 

I løpet av denne tiden gjør sjåførene våre en fantastisk og ekstraordinær jobb med å sikre forsyningskjedene i Norge. Vi ønsker å rette en stor takk til alle lastebilsjåfører som sikrer at gods blir fraktet og levert våre kunder, spesielt nødvendig gods som har høy prioritet i disse dager. 

Stigende ubalanse

På grunn av utfordringene i Europa, kan vi nå se økende ubalanse i en rekke markeder. Skiftene i godsvolumene påvirker den tilgjengelige kapasiteten, gir økt kostnadsnivå og ikke minst påvirkes vår evne til å opprettholde normale volumer og transittider. Vi jobber på spreng og aktivt med våre kunder og samarbeidspartnere for å sikre og opprettholde så normal drift som overhodet mulig. 

Henting og levering av varer 

Vi anbefaler alle våre kunder om å holde tett dialog med sine leverandører/kunder slik at vi på best mulig måte kan sikre og sørge for at varer blir hentet og levert. Vi ber også våre kunder om å ta kontakt med sin lokale DSV-representant for spørsmål og for planlegging/forberedelser i forbindelse med fraktbehov og sendinger. 

DSV vil gjøre sitt ytterste for å sikre ditt gods og kjører "business as usual" på tross av situasjonen vi befinner oss i. 

Selv om situasjonen påvirker oss og gir oss utfordringer i forhold til kapasitet og forsinkelser, står vi i disposisjon for alle våre kunder.