open/close

Telefonproblemer

Alle ansatte i DSV Norge kan være vanskelig å nå via telefon.

For å komme i kontakt med oss hvis du ikke har mobilnr til din kontaktperson

må du ringe vårt sentralbord på tlf. 09870.

Sentralbordet kan sette deg videre til våre mobilnummer.

Telenor jobber med saken.