open/close

DSV Road Innland

Ny bookingmail for Sør- og Østlandet

Vi ønsker å informere våre innlandskunder om ny mailadresse for booking av gods.

Arendal og Langhus (Fugleåsen) bytter bookingadresse til:

bookinginnland@no.dsv.com

For mer informasjon kan du henvende deg til din kundekontakt.
Tlf. +47 09870

Mvh
DSV Road
Domestic