open/close

Forsinkelser på veien

Forsinkelser i vår distribusjon grunnet glatte veier på Østlandet


Det må påregnes forsinkelser i vår distribusjon på Østlandet i dag grunnet det glatte føre som skaper vanskelige kjøreforhold og påfølgende trafikkproblemer.