open/close

Nye regler for momsberegning

Første innrapportering av mva er 10. april

Har du og din bedrift tatt de nødvendige grepene i forhold til det nye regelverket?

Hvis du har spørsmål, kontakt vår fortollingsavdeling på tlf. 09870.

Les mer om de nye reglene her