open/close

Utfordringer i distribusjonen nordvest for Stockholm

Områdene rundt Västeras, Eskilstuna og Gävle er berørt.

Distribusjonsutfordringer i Sverige

Flere uheldige og uforutsette omstendigheter har ført til forsinkelser i distribusjonsnettverket rundt Västeras, Eskilstuna og Gävle.

Produksjonsmessig er man allerede flere dager forsinket i forhold til normal produksjon og det meldes om at uke 28 og 29 vil bli berørt av kapasitetsproblemene.

Hvis iverksatte tiltak fungerer vil produksjonen være tilbake til normalen i løpet av uke 30.

Vi beklager så mye og vet at våre svenske kollegaer gjør alt de kan for å få løst situasjonen så raskt som mulig.

Hvis du har spørsmål i forbindelse med sendinger til og fra dette området så kan du henvende deg til din kontaktperson i DSV for mer informasjon.