open/close

Er det batterier i sendingene dine?

Husk å gi beskjed om batteriene slik at ikke dine eksport flyfraktforsendelser blir forsinket eller i verste fall holdes tilbake.

Batterier

I DSVs norske avdeling for eksport flyfrakt opplever de i stigende grad at forsendelser forsinkes eller holdes tilbake på grunn av manglende opplysninger om batterier i sendingen.

Batterier utgjør en potensiell stor brannfare hvis det kortslutter.

Generelt er det mye energi i batterier og det betyr at i tilfeller av brann vil det være vanskelig å slukke. Dette gjelder spesielt lithium-batterier.

Manager for eksport flyfrakt på Lillestrøm, Søren Madsen, forteller:" Det er vår plikt å gjøre våre kunder oppmerksomme på at batterier skal adviseres. Alt eksportgodset som skal ut med flyfrakt blir scannet. Dette er en effektiv metode hvor det blir utslag på alle typer batterier, fra de aller minste til store industri-batterier samt batterier i datamaskiner og annet elektrisk verktøy.
Konsekvensen av å ikke ha meldt inn korrekte opplysninger på sendingen blir at det kan oppstå forsinkelser og i verste fall at sendingen holdes igjen
."

Som speditør er det DSV som fyller ut fraktbrevet på dine forsendelser.

Hvis du gir beskjed til din kontaktperson hos DSV om batteriene samt batteritype, sikrer vi:

- at fraktbrevet inneholder de nødvendige detaljene som skal referere direkte til forsendelsens innhold.
- at det blir riktig batteri-merking på sendingen.

Er du kunde hos DSV og har spørsmål om batterier kan du henvende deg til din kontaktperson som vil stå til rådighet med ytterligere informasjon.