open/close

Oppdatering - Brexit og DSV i Norge

Brexit er utsatt til 31. oktober. Hva er Brexit - og hvordan forholder vi oss til dette?

Brexit og DSV i Norge

Siden folkeavstemningen i UK den 23. juni 2016 har det vært det britiske folks ønske at UK skal forlate den Europeiske Union (EU). Utmeldingen blir populært kalt Brexit.

Datoen for tiltredelse av artikkel 50 – selve utmeldingsdagen – ble satt til 29. mars 2019. Oktober 2018 ble UK og EU enige om en avtale som skulle gjelde etter 29. mars 2019, en såkalt 'Withdrawal agreement'.

Denne avtalen er fortsatt ikke godkjent av det britiske parlamentet. Nå har UK og EU blitt enige om en ny frist for aksept av samme Withdrawal agreement, og den er satt til 31. oktober 2019. Dersom ikke avtalen aksepteres innen 31. oktober, vil alt av godsflyt inn og ut mellom UK og EU bli gjenstand for «inspeksjon og tolldeklarering», slik som vi i Norge opplever handelen mot UK i dag – «Hard Brexit».

 

DSV ønsker å gi alle bedrifter mulighet til å forberede seg best mulig til den forestående Brexit. Vi gjør oppmerksom på at denne brosjyren kun er ment som rådgivende, og vil ikke være dekkende for alle typer produkter og eventualiteter.  Rådene er utviklet i tråd med eksisterende informasjon fra våre lands myndigheter og andre relevante parter.

Som speditør har DSV forberedt seg over lang tid på en såkalt «Hard Brexit». Det betyr at etter 12. april 2019 (foreløpig eneste konkrete dato å forholde seg til) vil UK ikke være tilknyttet nåværende avtaler EU og vil ikke ha tilgang til det indre marked, og oppleve en tollbarriere mot EU. Alle endringer blir umiddelbare, og vi forventer utfordringer knyttet til følgende, også i handelen mellom Norge og UK, i en periode av uviss lengde post Brexit:

 • Økt transitt-tid

  • Flaskehals pga fortolling inn og ut av UK (stor pågang hos Britisk tollvesen, kontroll av dokumenter og gods)

  • Sprengt kapasitet på lager; trailer; og containersiden

 • Økte kostnader

  • Økte logistikk-kostnader (kapasitet; trailer- og kai-leie)

  • Kontroll av gods og dokumenter

 • Handelsrestriksjoner

  • Mulige nye krav til lisenser og autorisasjoner

  • Endringer i preferansebehandling knyttet til opprinnelsesland


   Hva kan vi anbefale våre kunder?

 • Følg med på utviklingen, og øk kompetansen internt mtp å forstå hva som skjer – og hvilke følger dette kan få

 • Oppretthold alle forenklede prosedyrer knyttet til fortolling

  • F.eks. forbli autorisert eksportør; behold toll-kreditt; og behold nåværende lisenser

 • Oppdater IT-systemene slik at nye krav til innhold i dokumenter kan imøtekommes

  • F.eks. krav til HS-kode og UK EORI-nummer på handelsfaktura (varslet av HRMC – Britisk tollvesen)

 • Øke lagerbeholdning

  • Hvor sensitiv er vårt gods for eventuelle forsinkelser; er det mulig å øke beholdningen i UK eller Norge i forkant av Brexit?

 • Vurdere andre forhold utover det som angår transport:

  • Toll og avgifter: Nye handelsavtaler må erstatte dagens EU/EØS-ordninger. WTO er aktuell, og det kan bety toll på langt flere typer gods enn i dag

  • Kontrakter: Er dagens kontrakter (bl.a. kjøpskontrakter) laget med henvisning til EU/EØS, vil det ikke være noen rettspraksis som beskytter partene post Brexit. Benytt tilleggsklausul

  • Ansatte: Sørg for at alle briter bosatt i Norge kan fortsette arbeidet etter Brexit, og det samme med norske statsborgere bosatt i UK

  • Er kunde/leverandør forberedt?: Det hjelder lite om din bedrift i Norge er forberedt om din partner i UK ikke er det. Vi anbefaler alle firma i UK om å:

   • Anskaffe UK EORI-nummer

   • Anskaffe Deferment Account for utsatt betaling av mva

   • Kartlegg HS-koder på alle produkter som kjøpes/selges i dag (tolltariffkoder)

  • Vurdere konkurransesituasjonen for din bedrift post Brexit: Vil dine kunder/leverandører betrakte deg som relevant ved eventuelt endring av toll og preferansebehandling? 

   Hva gjør DSV?

   DSV har truffet en rekke tiltak for å møte en Hard Brexit. Dette mener vi er nødvendig for å være best mulig forberedt, uansett hva utfallet blir 29. mars 2019.

   DSV UK er en organisasjon på nærmere 2000 ansatte fordelt på rundt 30 kontorer, og de største endringer har skjedd der – men, mye er også gjort ellers hos våre kontorer og agenter i Europa og Norge.

   Blant tiltakene finner vi:

 • Opprettelse av en multinasjonal Brexit-gruppe med lokalt ansvarlige i hvert land som kartlegger behov hos våre kunder, underleverandører, og internt i vår organisasjon

 • Investering i IT-systemer som skal gjøre fortollingsarbeidet mer optimalisert og automatisert

 • Ansettelser og opplæring for å møte alle mulige utfall av Brexit

 • Sertifisering for å møte mulig preferansebehandling hos tollvesenet i UK og eller i EU. I Norge har vi alle tillatelser og godkjenninger

 • Omfattende informasjon på interne plattformer, men også etablering av vår egen hjemmeside for Brexit (engelsk). Ta en titt:

   

  www.Brexit.DSV.com

   

  Våre ansatte tar gjerne imot alle typer henvendelser angående Brexit.

  Benytt eksisterende kontaktperson, eller ta direkte kontakt med Country Brexit Lead for DSV Norge (Air&Sea, Solutions og Road):

  Stefan Evjen

  stefan.evjen@no.dsv.com