open/close

DSV Road kan bli rammet av streik

Som kjent er det brudd i forhandlingene

Nye ledetider

Som kjent er det brudd i forhandlingene mellom LO, YS og NHO, i forbindelse med årets lønnsoppgjør. Partene er innkalt til megling, og meglingsfristen er satt til søndag 31. mars kl. 24.00.

Dersom helgens megling ikke fører frem, kan mer enn 23.000 arbeidstakere bli tatt ut i streik fra mandag 1. april kl. 0600.

DSV Road er blant bedriftene som kan bli noe rammet av en eventuell streik. 
Vi vil fortsette å drifte terminalen på Langhus så normalt som mulig, men det må påregnes forsinkelser
under en eventuell streikeperiode.                                                                                                                                         
Vi vil tilstrebe at godsframføring som går utenom terminal, vil fungere som normalt. 

En streik er en lovlig konflikt mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, og er å betrakte som force majeure.  DSV Road er således ikke erstatningspliktig for konsekvensene av streiken.

Informasjon om utviklingen i streiken, legges fortløpende ut på https://www.nho.no/lonn-og-tariff/lonnsoppgjoret, samt i riks- og dagspresse.

Vi håper i det lengste på at meglingen fører frem, og at vi ikke ender opp i en streikesituasjon.
Vi sørger for at arbeidet opprettholdes som normalt, inntil det foreligger en avklaring.
Dere vil kontinuerlig holdes oppdatert på situasjonen.