open/close

DSV satser stort på pharma & healthcare

Vi har som et klart mål at vi skal fremstå som en ledende transport- og logistikkaktør innenfor dette kundesegmentet.

DSV satser stort på pharma & healthcare

Pharma & Healthcare er et meget viktig strategisk satsningsområde for oss i DSV.  Vi har som et klart mål at vi skal fremstå som en ledende transport- og logistikkaktør innenfor dette kundesegmentet.

Som et ledd i dette, har vi dag en stor annonse og meget god artikkel i «Life Science», som er et vedlegg til Dagens Næringsliv.

Bilaget omhandler diverse sider av helse, medisin og legemidler og ikke minst de krav som stilles til oss som leverandør av transport- og logistikktjenester til Pharma & Healthcarebransjen. 

Klikk her for tilgang til bilaget der artikkelen og annonsen ligger (se side 22-23).

Vi gleder oss til å motta deres forespørsel. Kontakt oss her.