open/close

Forsinkelser til Stavanger, Bergen og Nord

Vi opplever forsinkelser til Stavanger, Bergen og Nord grunnet togforsinkelser og ras på strekning over til Bergen

Forsinkelser

Vi opplever forsinkelser til Stavanger, Bergen og Nord grunnet forsinkelser på tog og ras på strekningen over til Bergen. 

På bakgrunn at dette medfører det 1-2 dager forsinkelser av distribusjon til disse områdene. 

På strekningen Tromsø og Harstad har det vært arbeid på bane som nå er i orden, men gods på denne strekningen vil bli opptil 1 uke forsinket. 

 Vi beklager på det sterkeste de ulemper dette medfører.