open/close

Tekniske utfordringer

Vi opplever tekniske utfordringer som medfører forsinkelser i driften

Brexit

På bakgrunn av store tekniske utfordringer, medfører dette forsinkelser i driften vår på Langhus og hos våre samarbeidspartnere. 

 Vi beklager på det sterkeste de ulemper dette medfører.