open/close

Forsinkelser EDI og e-post

Vi opplever store forsinkelser på EDI og e-post

Forsinkelser

Vi opplever forsinkelser på EDI og e-post. 

Vi beklager på det sterkeste de ulemper dette medfører. 

Vi vil komme tilbake med mer informasjon.