open/close

Incoterms® 2020

Det Internasjonale Handelskammer (ICC) har kunngjort Incoterms® 2020

Incoterms 2020

Incoterms 2020

Incoterms er et sett med handelsklausuler som beskriver og regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved internasjonale transporter. 

Incoterms omhandler: 

  • Hvem som skal betale frakten
  • Når går risiko fra selger til kjøper
  • Hvem har ansvaret for å tegne forsikring

Incoterms® 2020 trer i kraft 1.januar 2020. Dette betyr at Incoterms® 2010 er gjeldende frem til 31.desember 2019.

Det er to viktige endringer for Incoterms® 2020 sammenlignet med 2010-utgaven: 

  • DAT - Delivered at terminal (levert på terminal) har fått nytt navn: Delivered at Place Unloaded (DPU)
  • FCA (Free Carrier) åpner nå opp for at det kan utstedes fakturaer etter lasting

 I tillegg til dette finnes noen andre endringer: 

  • CIF - Cost, Insurance and Freight (kostnad og frakt) og CIP - Carriage and Insurance Paid to (transport og forsikring betalt til). Disse setter opp nye standardforsikringsordninger, men forsikringsnivået fortsetter å være omsettelig mellom kjøper og selger. 
  • FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded og DDP (Delivered Duty Paid) tar nå hensyn til kjøper og selger som arrangerer egen transport istedenfor å bruke en tredjepart. 
  • "Explanatory Notes for Users", som forklarer hver Incoterm, har erstattet veiledningsnotatene for 2010-utgaven og er utformet for å være enklere for brukere. 

Incoterms® 2010

Fire Incoterms utgikk 31.desember 2010: 

DAF - Delivered at frontier

DES - Delivered ex ship

DEQ - Delivered ex quay

DDU - Delivered duty unpaid

Les mer om Incoterms på nettsiden til International Chamber of Commerce ved å klikke her