open/close

Oppdatering om Brexit og DSV i Norge

Brexit er utsatt til januar. Hva er Brexit - og hvordan forholder vi oss til dette?

Brexit

Siden folkeavstemningen i UK den 23. juni 2016 har det vært det britiske folks ønske at UK skal forlate den Europeiske Union (EU). Utmeldingen blir populært kalt Brexit.

Datoen for tiltredelse av artikkel 50 – selve utmeldingsdagen – ble satt til 29. mars 2019.  Avtaler inngått mellom den britiske regjering og EU-parlamentet har så langt ikke blitt godkjent i det britiske parlament. Dette har ført til flere utsettelser av Storbritannias uttredelse av EU.

Målet er å unngå en «Hard Brexit», som vil føre til en hverdag hvor UK og EU ikke har noen avtaler som regulerer bl.a. handel mellom disse to parter. Foreløpig siste frist for å unngå ett slik scenario, er nå satt til 31. januar 2020.

Dersom UK og EU etablerer en felles avtale innen denne dato, vil vi få en «overgangsperiode» hvor implementeringen av den nye avtalens innhold vil bli utført frem til 31. desember 2020 – og vil være gjeldende fra 1. januar 2021.

DSV ønsker å gi alle bedrifter mulighet til å forberede seg best mulig til den forestående Brexit. Vi gjør oppmerksom på at denne teksten kun er ment som rådgivende, og vil ikke være dekkende for alle typer produkter og eventualiteter.  Rådene er utviklet i tråd med eksisterende informasjon fra våre lands myndigheter og andre relevante parter.

Som speditør har DSV forberedt seg over lang tid på en såkalt «Hard Brexit». Det betyr at etter 31. januar 2020 vil UK ikke være tilknyttet nåværende avtaler EU og vil ikke ha tilgang til det indre marked, og oppleve en tollbarriere mot EU. Alle endringer blir umiddelbare, og vi forventer utfordringer knyttet til følgende, også i handelen mellom Norge og UK, i en periode av uviss lengde post Brexit:

Økt transittid

 • Flaskehals pga fortolling inn og ut av UK (stor pågang hos Britisk tollvesen, kontroll av dokumenter og gods)
 • Sprengt kapasitet på lager; trailer; og containersiden

Økte kostnader

 • Økte logistikk-kostnader (kapasitet; trailer- og kai-leie)
 • Kontroll av gods og dokumenter

Handelsrestriksjoner

 • Mulige nye krav til lisenser og autorisasjoner
 • Endringer i preferansebehandling knyttet til opprinnelsesland

 Hva kan vi anbefale våre kunder?

 • Følg med på utviklingen, og øk kompetansen internt mtp å forstå hva som skjer – og hvilke følger dette kan få
 • Oppretthold alle forenklede prosedyrer knyttet til fortolling. F.eks. forbli autorisert eksportør; behold toll-kreditt; og behold nåværende lisenser
 • Vurdere konkurransesituasjonen for din bedrift post Brexit: Vil dine kunder/leverandører betrakte deg som relevant ved eventuelt endring av toll og preferansebehandling?
 • Oppdater IT-systemene slik at nye krav til innhold i dokumenter kan imøtekommes. F.eks. krav til HS-kode og UK EORI-nummer på handelsfaktura (varslet av HRMC – Britisk tollvesen)
 • Øke lagerbeholdning
 • Hvor sensitiv er vårt gods for eventuelle forsinkelser; er det mulig å øke beholdningen i UK eller Norge i forkant av Brexit?
 • Vurdere andre forhold utover det som angår transport:
 • Toll og avgifter: Nye handelsavtaler må erstatte dagens EU/EØS-ordninger. WTO er aktuell, og det kan bety toll på langt flere typer gods enn i dag
 • Kontrakter: Er dagens kontrakter (bl.a. kjøpskontrakter) laget med henvisning til EU/EØS, vil det ikke være noen rettspraksis som beskytter partene post Brexit. Benytt tilleggsklausul
 • Ansatte: Sørg for at alle briter bosatt i Norge kan fortsette arbeidet etter Brexit, og det samme med norske statsborgere bosatt i UK
 • Er kunde/leverandør forberedt?: Det hjelder lite om din bedrift i Norge er forberedt om din partner i UK ikke er det. Vi anbefaler alle firma i UK om å:
  • Anskaffe UK EORI-nummer
  • Anskaffe Deferment Account for utsatt betaling av mva, og tilslutte seg ordningen for midlertidige forenklede tollprodsedyrer (TSP)
  • Kartlegg HS-koder på alle produkter som kjøpes/selges i dag (tolltariffkoder)
  • Gi DSV i UK beskjed om hvem som skal fortolle deres importvarer, og gi en Power of Attorney (fullmakt) til DSV om vi skal fortolle

Hva gjør DSV?

DSV har truffet en rekke tiltak for å møte en Hard Brexit. Dette mener vi er nødvendig for å være best mulig forberedt, uansett hva utfallet blir 31. januar 2020.

DSV UK er en organisasjon på nærmere 2000 ansatte fordelt på rundt 30 kontorer, og de største endringer har skjedd der – men, mye er også gjort ellers hos våre kontorer og agenter i Europa og Norge.

Blant tiltakene finner vi:

 • Opprettelse av en multinasjonal Brexit-gruppe med lokalt ansvarlige i hvert land som kartlegger behov hos våre kunder, underleverandører, og internt i vår organisasjon
 • Investering i IT-systemer som skal gjøre fortollingsarbeidet mer optimalisert og automatisert
 • Ansettelser og opplæring for å møte alle mulige utfall av Brexit
 • Sertifisering for å møte mulig preferansebehandling hos tollvesenet i UK og eller i EU. I Norge har vi alle tillatelser og godkjenninger
 • Omfattende informasjon på interne plattformer, men også etablering av vår egen hjemmeside for Brexit (engelsk). Ta en titt:

 www.Brexit.DSV.com


Våre ansatte tar gjerne imot alle typer henvendelser angående Brexit.

Benytt eksisterende kontaktperson, eller ta direkte kontakt med Country Brexit Lead for DSV Norge (Air&Sea, Solutions og Road):

Stefan Evjen

stefan.evjen@no.dsv.com

 

Linker for mer informasjon:

www.brexit.dsv.com – DSV sin hjemmeside for Brexit (Engelsk)

Samleside for engelske lenker

Regjeringen.no og Brexit

Toll.no og Brexit

NHOs sjekkliste for bedrifter

Info om AEO fra norsk tollvesen

Info om AEO fra britiske myndigheter