open/close

Snøkaos skaper utfordringer

Snøkaos skaper utfordrende kjøreforhold og redusert fremkommelighet

Snøkaos

Det meles om utfordrende kjøreforhold og redusert fremkommelighet på Østlandet og Sørlandet. 

Dette vil medføre forsinkelser på inngående trafikker og forsinkelser med distribusjon ut i disse områdene.