open/close

Streik i Finland

Streiken i Finland startet 27.januar 2020 og berører flere bransjer

Streik i Finland

Mandag 27.januar 2020 startet streiken i Finland i skogsindustrien og vil vil med stor sannsynlighet også berøre fagforeningene i teknologi- og kjemisk industri f.o.m 10.februar 2020. Konsekvensene av dette medfører redusert- eller ingen produksjon på flere selskaper. Ettersom de overnevnte fagforeningene er sterkt fokusert på eksporthandel, vil streiken(e) ha en betydelig effekt på internasjonal transport mellom Norge og Finland. 

Vi regner med  at importvolumene fra Finland vil synke til minst halvparten, noe som igjen vil føre til ubalanse i trafikken mellom flere land. Den tilgjengelige kapasiteten for eksportleveranser fra Norge vil dermed reduseres når en del av importvolumet stopper i Finland. Dette vil ha stor innvirkning på eksporttrafikken fra Norge. 

For å opprettholde eksporttrafikken, blir vi tvunget til å sende tomme enheter fra Finland. Vi vil derfor innføre en tilleggskostnad i streikeperioden på 20% av totalkostnaden for frakten. Dette gjelder eksportvolum fra Norge. Tilleggskostnaden vil gjelde fra 30.januar 2020. 

Dersom det er spørsmål, ta kontakt med din DSV representant.