open/close

Varsel om streik i Finland

Vi informerer om mulig streik i Finland 27.januar 2020

Streik i Finland

På vegne av Trade Union Pro, Industrial Trade Union og Paper Association varsler DSV om mulig streik i Finland som kan starte 27.januar 2020. Streiken vil dekke rundt 60 arbeidsplasser og 31,000 arbeidere rundt om i Finland. Dersom streiken bryter ut, vil dette påvirke trafikken mellom Finland og Sverige som medfører reduserte importvolumer og økt kapasitetsmangel.  

DSV vil komme tilbake med mer informasjon. 

Dersom det er spørsmål, ta kontakt med din DSV representant.