open/close

EDI utfordringer

Vi opplever dessverre EDI utfordringer som vil medføre forsinkelser i distribusjonen og innhentingen i hele landet

EDI utfordringer

Vi opplever utfordringer med EDI som medfører forsinkelser i distribusjonen og innhentingen i Norge. 

Det er satt store ressurser på dette og vi håper at vi i løpet av kort tid har fått løst utfordringene. 

Vi beklager dette på det sterkeste. Vi vil gjøre vårt ytterste for å begrense forsinkelsene.