open/close

DSV Panalpina kunngjør ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp

Som et av de første logistikkselskaper setter DSV Panalpina nå mål på hvor mye og hvor raskt selskapet skal redusere klimagassutslipp som en del av Science Based Targets-initiativet

Som et av de første logistikkselskaper setter DSV Panalpina nå mål på hvor mye og hvor raskt selskapet vil redusere klimagassutslipp som en del av Science Based Targets-initiativet. 

I november 2019 kunngjorde DSV Panalpina sin deltagelse i Science Based Targets-initiativet (SBTi), og at man som en del av dette arbeidet ville utvikle mål for å redusere sitt CO2-fotavtrykk. Nå kunngjører selskapet sine ambisjoner.  

DSV Panalpina forplikter seg til å redusere sin totale Scope 1- og 2-utslipp med 40% innen 2030, sammenlignet med 2019.  De forplikter seg også til å redusere Scope 3-utslippene med 30% i samme periode. Scope 1 og 2 innebærer utslipp fra blant annet kontorer, lagre og firmabiler, mens Scope 3 er utslipp fra transportvirksomhet utført av underleverandør. 

I 2019 utgjorde konsernets samlede utslipp 16 millioner tonn CO2, hvorav de fleste var relatert til transportvirksomhet utført av underleverandør. Dette betyr at DSV Panalpina må samarbeide tett med sine underleverandører, rederier, flyfraktselskaper og transportører for å nå målene sine. 

Adm. direktør Jens Bjørn Andersen: "Med disse ambisiøse målene setter vi en langsiktig og tydelig kurs for vår klimasatsing. Vi ønsker å være ledende i bransjen på dette feltet, og vi vet at det krever solid innsats fra hele organisasjonen for å nå våre mål, men dette er en kamp vi må vinne. Det er vår faste tro at bærekraft og langsiktig virksomhetssuksess går hånd i hånd."

Lindsay Zingg, direktfør for bærekraft: "Da DSV overtok Panalpina i 2019, bestemte vi oss for å fortsette Panalpinas forpliktelser under initiativet Science Based Targets. Det faktum at vi på mindre enn seks måneder har klart å samle inn alle dataene fra begge selskaper, utvikle ambisiøse mål og få dem godkjent av Science Based Targets-initiativet, viser hvor mye vi brenner for dette."

I arbeidet med å redusere utslippene, er DSV Panalpina deltaker i flere forskjellige initiativer, blant annet Sustainable Fuels Cooperation, som selskapet offentliggjorde 26. mai i år. Målet med dette prosjektet er å utvikle anlegg som kan levere bærekraftig drivstoff i industriell skala til lastebiler, skip og fly innen 2030. 

DSV Panalpina har allerede et tett samarbeid med sine leverandører og kunder om å implementere mer smarte løsninger og velge grønnere alternativer, når det er økonomisk mulig. Blant annet tilbyr selskapet sine kunder løsninger som optimaliserer deres forsyningskjeder, både når det gjelder kostnader og bærekraft, men også konsolidering av varer og valg av optimal transporttype, rute, emballasje, etc.  

De ambisiøse målene satte en klar kurs for selskapets innsats for klimaet, og DSV Panalpina jobber nå med en detaljert plan for de neste trinnene på reisen.

 

FAKTA

Hva er Science Based Targets-initiativet?

Science Based Targets initiative (SBTi) er et felles, internasjonalt initiativ drevet aV Carbon Disclosure Project, FN’s Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Natural Fund. Klimamål satt under dette initiativet, er basert på standarder definert av internasjonal klimaforskning og som er nødvendige for å nå målene i Parisavtalen.

Hva er et ‘forskningsbasert mål’?

Målene som er satt av selskapet for å redusere klimagassutslipp anses å være "forskningsbasert" hvis de oppfyller de nyeste forskningsstandardene som er definert som nødvendige for å oppnå målene i Parisavtalen;  Å begrense global oppmvarming til under 2°C og for å arbeide for å begrense oppvarmingen til under 1,5°C.

Hvorfor er det viktig å ha mål godkjent av Science Based Targets-initiativet?

Science Based Targets er basert på ekspertisen og styrken som ligger til grunn for å bygge en internasjonal forskningskonsensus, kombinert med en transparent tilnærming der selskaper får tildelft sin rettferdige andel av reduksjonene. Dette betyr at et selskap nå tydelig kan vise at det gjør sitt, for å oppnå klimaavtalen i Parisavtalen. Det samme er ikke mulig med andre klimamål, som dermed ikke er i tråd med internasjonal klimaforskning og Parisavtalen. 

Hvad betyr Scope 1-, 2- og 3-utslipp?

Scope 1-utslipp er de direkte utslippene fra egne kilder, f.eks fra kontorbygg og firmabiler.  

Scope 2-utslipp er indirekte utslipp fra produksjonen av kjøpt elektrisitet, vanndamp, oppvarming eller kjøling.

Scope 3-utslipp er alle indirekte utslipp (som ikke omfattes av Scope 2) i det rapporterende selskapets veridkjede, både når det gjelder kjøp og salg - eksempelvis  utvinning og produksjon av innkjøpte materialer og drivstoff, transportrelaterte aktiviteter utført av maskiner som ikke er eiet eller kontrollert av det rapporterende selskap/virksomhet. 

Hvordan er CO2-utslippene for 2019 målt?

Konsernet slapp totalt ut 16 millioner tonn CO2 i 2019. Dette tallet inkluderer utslipp for hele året for både DSV og Panalpina. Utslippene måles ved bruk av EcoTransIT-beregningsmodellen.