open/close

eDC

Electronic Distribution Center

Dette er et system for de kundene som har krav utover rene transporttjenester. Kunder som trenger ordresystem for innkjøp og salg.

eDC kan også levere funksjoner for å kontrollere leveringsflyten med avanserte rapporter og varslingsfunksjoner. Det er standardsystemet for support til kontrolltårnoppsett.

For mer informasjon vedrørende eDC ta kontakt med din kontaktperson hos DSV Air & Sea.

KLIKK HER FOR INNLOGGING HVIS DU HAR BRUKERNAVN OG PASSORD