Incoterms 2010

Incoterms er et sett handelsklausuler som beskriver og regulerer kjøpers og selgers rettigheter og plikter ved internasjonale transporter.

Incoterms fastlegger:

  • Hvem skal betale frakten 
  • Når overgår risikoen fra selger til kjøper 
  • Hvem har ansvaret for å tegne forsikring

Det seneste regelsett Incoterms 2010 trådte i kraft pr 1. januar 2011. 

Det ble innført to helt nye klausuler:

DAP - Delivered at place (Levert på angitt sted)
DAT - Delivered at terminal (Levert på terminal)

og fire andre utgikk pr. 31. desember 2010:

DAF - Delivered at frontier
DES - Delivered ex ship
DEQ - Delivered ex quay
DDU - Delivered duty unpaid