open/close

Vi leverer julen

Når folk i hele Europa vil ha et juletre hjemme, leverer DSV

Det har blitt en årlig tradisjon – Arbodania-Collet ringer DSV og spør om vi kan organisere deres juletre-logistikk.

DSV er en veldig fleksibel partner, og de har nok trailere til å hjelpe oss med å levere haugevis av trær på veldig kort tid

Michael Schnor, CEO of Arbodania-Collet


Arbodania-Collet genererer 70 % av sin årlige omsetning i løpet av en fire-ukers periode, og det krever en fleksibel og veldrevet transportør. Julen har ikke en tidsfrist som kan flyttes. Transporttid og værforhold spiller en avgjørende rolle når juletrærne skal ut på markedet.

Når trærne har blitt lastet på paller så kan de overleve i en ukes tid i fuktig luft, men når pallene lastes inn på lastebilene er det ikke lenger nok sirkulasjon i luften. Da begrenses transittiden til bare fem dager.

 

Det har vært relativt varmt på Arbodania-Collets plantasje i Danmark i år. Det krever ekstra spesiell planlegging for å unngå at trærne mister barnåler for tidlig. Så trærne hogges ned rett før de lastes inn på lastebilene, og da er man avhengig av en tett koordinering og samarbeid med DSV for å få 600 lastebiler til å levere i hele Europa tidsnok og samtidig.


Om Arbodania-Collet

Selskapets plantasje i Danmark dekker 1100 hektar, størrelsen på en flyplass, og er Europas største plantasje for produksjon av juletrær.