open/close

Vi leverer fremtidens løsninger

Når du ønsker logistikkløsninger som er i forkant av utviklingen.

Vi er utvalgt til å utvikle logistikkløsninger til fremtidens sykehus

Bispebjerg Hospital i København er i ferd med å bygge et nytt sykehus og psykiatrisk senter. Et slikt prosjekt krever grundige forberedelser og nøye planlegging av de komplekse logistikkprosessene det er behov for på et moderne sykehus.

DSV arbeider tett sammen med prosjektgruppen om å utarbeide en strategi for den samlede logistikkjeden. De underliggende prinsippene bygger på vår praktiske erfaring inne sykehuslogistikk.

I sterk konkurranse med store konsulentvirksomheter vant vi med vårt forslag om en flerårig kontrakt på logistikkrådgivning. Resultatene vil bli brukt av andre sykehus som et ledd i et såkalt pilotprosjekt hvor formålet er å definere nye standarder for danske sykehus.

Det er en spennende utfordring å ha innflytelse på hvordan logistikken skal foregår i fremtidens sykehus, og vi er veldig glade for å ha med DSV på laget.

Prosjektleder Isabelle Bossen Nielsen, Bispebjerg Hospital

Fra strategisk forsyningskjede-rådgivning til praktisk løsning for sengevask.

"De logistikkmessige utfordringene spenner vidt, fra den daglige koordineringen av tusenvis av leveranser fra eksterne leverandører til de helt enkle ting som for eksempel vask av sykehussenger.
Sengevask foregår ikke alltid på den mest effektive måten. Ofte står sengene tomme i lang tid før de blir renset, og det fremgår ikke alltid tydelig hvilke sykdommer de har vært i kontakt med. Ved å løse dette problemet kan vi spare både tid og minimere risiko", sier prosjektleder Nina Braasch Andersen fra DSV Solutions.

En portørs arbeid har mange fellestrekk med flere av DSV sine kjerneprosesser. Dagens portører har følgende utfordringer:

  • De venter ofte passivt på nye oppgaver
  • De kjører "tomme" fra en destinasjon til en annen.
  • De opplever flaskehalser der det er mange oppgaver som skal løses innenfor korte tidsrammer

"Vi utvikler pragmatiske planleggingssystemer som sparer portørenes tid og krefter. Det er veldig tilfredsstillende å kunne bruke avansert logistikk på den måten," fortsetter Nina Braasch Andersen.

30 % mer effektive sykehus

Med et prosjektbudsjett på 3.98 mrd. dkr. skal de nye bygningene være 30 % mer effektive enn det nåværende sykehuset for alene å leve opp til de høye forventningene til produktiviteten.
         

Det må tenkes frem intelligente løsninger når vi bygger og innretter nye bygninger. Teknologien og den logistiske infrastrukturen skal understøtte arbeidsgangene til vårt personale slik at de blir i stand til å løse flere oppgaver uten å skulle løpe raskere.

              Visedirektør Claes Brylle Hallqvist,
               Bispebjerg og Fredriksberg Hospital


Om Nytt Sykehus og Ny Psykiatri Bispebjerg

Bispebjergprosjektet har til formål å skape et moderne sykehus i regionen. Målet er å kunne tilby de over 416.000 innbyggerne behandling både for kropp og sjel. De nye bygningene forventes å stå ferdige i 2025.

Få et pristilbud