open/close

Reklamasjon

Når uhellet er ute

Tenk at det alltid er mottaker av gods som skal reagere og det er du som eier av godset som skal stille krav om erstatning. Det er viktig at du sender inn din reklamasjon så fort som mulig sammen med alle underbilag. Jo mer informasjon du vedlegger din reklamasjon jo fortere kan den behandles og avsluttes.

Under "Prosedyre ved reklamasjon" kan du laste ned vår reklamasjonsblankett.

Ved mottak av gods

  1. Undersøk godset nøye sammen med sjåføren. Kontroller godset for rett antall kolli og om synlige skader finnes på emballasjen/godset.
  2. Synlig skade på emballasje eller gods eller savnet gods/manko skal noteres på fraktbrevet direkte ved mottak.
  3. Skadet gods og emballasje skal spares hos mottaker. Både emballasje og gods skal fotograferes.
  • Synlig skade må noteres på fraktbrevet/kvittering ved mottak. Det er derfor veldig viktig å undersøke godset ved ankomst.
  • Skjult skade skal meldes skriftlig innen 7 dager/utland og omgående uten ugrunnet opphold/innland (med skjult skade menes gods som er skadet selv om emballasjen og godset så intakt ut ved ankomst).

Savnet gods

Du må først kontakte speditøren for å få hjelp til å lete etter godset. Savnet gods ansees først som tapt etter 60 dager.

Prosedyre ved reklamasjon

DSV Air & Sea

LINK TIL REKLAMASJONSREGISTRERING

DSV Road

LINK TIL REKLAMASJONSREGISTRERING INTERNASJONAL OG PROTECT

DSV Solutions

Reklamasjon via Recap

Reklamasjon bør skje så raskt som mulig til din kontaktperson. Ved mottak av reklamasjonen sendes bekreftelse med saksnummer.

Reklamasjonsdag er den dagen som blanketten og underbilagene postes eller mailes. Fyll ut blanketten så nøye som mulig for at reklamasjonen skal kunne behandles raskt og korrekt.

Følgende dokumenter skal vedlegges:

  • Kopi av handelsfaktura - angi gjerne hvilken posisjon som er skadet/manko
  • Bilde av både emballasje og gods
  • Et reelt krav
  • Skadet gods MÅ oppbevares helt til saken er ferdig behandlet
  • Erstatning er momsfritt

Kontaktinformasjon

 

DSV Air & Sea 

Vår reklamasjonsavdeling sitter i Polen. Mailer må sendes direkte til din kontaktperson. Alle nye reklamasjoner må registreres via skjema for reklamasjonsregistrering (se link over på denne siden). Ved spørsmål vennligst henvend deg til din kontaktperson i DSV Air & Sea i Norge. Tlf. 09870.

DSV Road 

Vår reklamasjonsavdeling sitter i Polen. Mailer må sendes direkte til din kontaktperson. Ved spørsmål vennligst henvend deg til din kontaktperson hos DSV Road i Norge. Tlf. 09870

DSV Solutions

All reklamasjon må registreres via Recap.
Ved spørsmål vennligst henvend deg til din kontaktperson hos DSV Solutions i Norge.
Tlf. 09870