open/close

Vareforsikring

Vi anbefaler aller våre kunder å transportforsikre godset sitt.

Gjennom DSV Insurance A/S kan DSV formidle vareforsikring med fordelaktige vilkår og konkurransedyktige priser. Separat vareforsikring tegnes pr sending.

Slik tegner du forsikring

Hvis du vil tegne en enkel forsikring kan du bare krysse i ruten for vareforsikring når du booker transport via myDSV. Ved andre former for booking oppgir du ønske om vareforsikring når du booker.

For mer informasjon eller ønske om en løpende avtale, vennligst ta kontakt med din kontaktperson på DSV, alternativt reklamasjonsavdelingen.

Hvorfor bør godset forsikres?

Utover regelverket som kan begrense erstatningen bør godsets eier tenke på at varer under transport kan utsettes for vær, vind, tekniske feil, tyveri/innbrudd og ikke minst den menneskelige faktoren.

En vareforsikring kompletterer, utvider og forsterker vesentlig det begrensede grunnlaget som inngår i regelverket (NSAB2015, Lov om Vegfraktavtaler og CMR-konvensjonen).

Økonomiske fordeler med DSVs vareforsikring:

  • Godsets eier unngår begrensningsreglene, dekker full vareverdi. 
  • Ingen egenandel.
  • Premiekostnaden spesifiseres på fraktfakturaen.
  • Økonomien blir ikke svekket ved store skader eller tap.
  • Dekker alle kostnader ved force majeur hendelser og ved havari.
  • Dekker godsets eiers risiko ved lasting/lossing.

last ned vårt white paper om vareforsikring

Administrative fordeler med DSVs vareforsikring:

En eneste instans å henvende seg til ved skade, dvs alle underbilag sendes direkte til DSV som behandler saken profesjonelt.
  • Ingen venting på at 60 dager skal passere.
  • Erstatningen betales ut før ansvarlig undertransportør blir fakturert, dvs at saken kan avsluttes raskt og kunden behøver ikke sitte med utestående fordringer.

Priser

Premien settes på bakgrunn av godsets verdi, destinasjon og transporttype.