open/close

Standardvilkår

DSV Vareforsikring
Forsikringsdokument

Takk for at du viser interesse for kjøp av DSV Vareforsikring.

Denne teksten tar sikte på å redegjøre for alle forhold når det gjelder kostnader og betingelser for DSV Vareforsikring og hvordan man skal opptre når uhellet er ute.

KOSTNADER

DSV Vareforsikring representerer et sikkerhetsnett for dine forsendelser til meget konkurransedyktige priser ved å tilby all-risk vareforsikring. Våre priser er basert på din konkrete situasjon, siden forsikringspremien bestemmes av verdien av varene dine, bestemmelsessted og transportmåte. Det er videre mulig å tegne forsikring for full fakturaverdi pluss 10 %. For nærmere opplysninger om våre priser, se punkt 1.

BETINGELSER

En speditørs ansvar er begrenset, og du vil ofte bare motta erstatning for en del av ditt tap, hvis tapet eller skaden i det hele tatt blir erstattet. DSV Vareforsikring dekker alle alminnelige handelsvarer mot uhell, feilbehandling og alle andre hendelser som forårsaker tap eller skade. All-risk vareforsikring gis på vilkårene Institute Cargo Clauses, utstedt av London Insurance Market, som er anerkjent verden over. For opplysninger om last som er unntatt, se punkt 2.

Over hele verden

Vår forsikring dekker lasten din til og fra de fleste land rundt om i verden. For visse land må det imidlertid tegnes en egen avtale med DSV for å kunne tegne forsikring. Nærmere opplysninger om slike land finnes i punkt 3.

Retningslinjer for forsikring

I de fleste tilfeller vil all-risk forsikring dekke sendinger forsikret av DSV på fulle vilkår tegnet gjennom DSV. Vi sørger imidlertid for å inkludere eventuelle tilleggsklausuler som måtte være relevante for din konkrete forsendelse. Du kan gjøre deg kjent med betingelsene for forsikring på begrensede vilkår i punkt 4.

I TILFELLE SKADE ELLER TAP

Glem skadebehandling og juridiske diskusjoner som aldri tar slutt. I tilfelle skade eller tap må du ta noen få grunnleggende skritt for å motta erstatningen raskt og problemfritt.

Før du kvitterer for mottatt sending

1. Kontroller varenes ytre tilstand ved mottak.

2. Ta skriftlige forbehold og ta bilder hvis mulig.

3. Send snarest en e-post der fraktføreren holdes ansvarlig.

4. Send kravet ditt til din vanlige kontaktperson i DSV.

5. Frister for å fremme krav - skriftlig

Såfremt det skulle oppstå tvister i forbindelse med skadebehandlingen, er man alltid velkommen til å kontakte forsikringsselskapet, der klager i forhold til forsikringsproduktet også bes rettet.

Alle forsikringer er utstedt av DSV Insurance A/S, Hovedgaden 630, 2640 Hedehusene, Danmark. CVR nr 30526805.

DSV Insurance A/S er pr 01-01-2009 registrert i påkrevet forsikringsregister, som kan kontrolleres via det danske Finanstilsynets portal.

 

Punkt 1 - Tabell til beregning av forsikringspremie

Priser i prosent Alminnelige handelsvarer 
Transportmåte Bil / Skip / Tog / Fly
Innlandstransport i vesteuropeiske land 0,20 

Standard rate - Til eller Fra

SONE 1 Europa, Nord-Amerika, Australia, New Zealand, Asia og Midtøsten 0,30
SONE 2 Russland, Moldova, Ukraina, Karibien, Brasil (*A), Afrika (*A), Sør-Amerika og øvrige land 0,60 
Minimumspremie    NOK 200

Spesialrater

Brukt og uemballert gods Standard rate 
Konsekvenstapsforsikring, maks EUR 5,000 per hendelse **  EUR 50
Messe- og utstillingsforsikring ***                                     - Minimumspremie EUR 15  0,8 
Knuselige varer, f.eks keramikk, marmor og møbler            - Minimumspremie: NOK 850  1,55 
Personlige effekter og motorkjøretøy                                 - Minimumspremie: NOK 2000 3
A*   Det henvises til Countries & Zones skjema for maks. begrensninger A (eller B/C) land  
**   Kan kun tegnes i tillegg til vareforsikring  
*** Maks. verdi EUR 250.000, hvis verdi overstiger dette, kontakt DSV Insurance A/S  
  • Forsikringspremien beregnes som en prosentsats av varens verdi, pluss frakt og en tenkt fortjeneste på 10 %.
  • Vennligst kontakt DSV for forsikringsverdier som overstiger EUR 500.000.

Punkt 2 - Gods som ikke dekkes av all-risk forsikring

Stempelmerker Dokumenter Manuskripter Klokker og edelstener
Billetter og lignende  Fly og flymotorer Mobiltelefoner

Smykker

Databrikker og CPU'er  Frimerker Merke- og motevarer Alkohol
Penger  Levende dyr Verdipapirer Tegninger

Punkt 3 - Land som forutsetter separate avtale med DSV Insurance A/S for at forsikringen skal kunne tegnes

Afghanistan Iran  Pakistan  Syria 
Gazastripen  Libanon  Sierra Leone  Tsjetsjenia 
Georgia  Liberia Somalia Vestbredden
India  Myanmar Sri Lanka Yemen
Irak  Nord-Korea Sudan Øst-Timor

Punkt 4 - Ytterligere betingelser

Brukte og uemballerte varer: Forsikringen dekker ikke skrammer, merker, hakk, rust og oksidasjon eller skade på mekaniske eller elektroniske systemer. Særlige betingelser om kjøretøy og lystbåter, sendes etter anmodning.

Kjøretøy og lystbåter: Forsikringen dekker ikke riper, skrammer, bulker, rust og oksidering samt skader på mekaniske og elektroniske systemer. Særlige betingelser om kjøretøy og lystbåter, sendes etter anmodning. Minimumspremie: NOK 850.

Personlige effekter: Forsikringen dekker ikke riper, skrammer, bulker, rust og oksidering samt skader på mekaniske og elektroniske systemer. Særlige betingelser om kjøretøy og lystbåter sendes etter anmodning. Minimumspremie NOK 2000.

Besiktigelse av gods: Hvis det er nødvendig å foreta en besiktigelse av godset, skal du kontakte DSV med det samme. Vær oppmersom på at de i tilfelle av skade skal innhentes tillatelse fra takstmann, innen godset kan selges eller destrueres.