open/close

Forsikringsvilkår og premie

Vilkår A (Institute Cargo Clauses A) dekker de fleste farer unntatt dekkslast og noen få andre unntak.

Viktigste unntak er skade/tap som skyldes:

  • Grov uaktsomhet fra sikredes side 
  • Utilstrekkelig merking eller emballering 
  • Forsinkelse 

Premie

Beregnes i % av forsikringssummen (vareverdi + frakt + evt. 10% forventet fortjeneste).

Minstepremien er NOK 200,- per DSV Air & Sea-forsendelse.

Minstepremien er NOK 100,- per DSV Road-forsendelse

Her finner du forsikringsvilkårene