open/close

Gratis White paper om farlig gods

I større mengder kan gods som tilsynelatende er ufarlig faktisk klassifiseres som farlig

I dette White paper med Ekspertenes uttalelser diskuteres hva man må ta høyde for når man er ansvarlig for å sende farlig gods som for eksempel kjemikalier.

Men hvilke kjemikaler? Visste du at det som i utgangspunktet virket ufarlig kanskje klassifiseres som farlig når det kommer over en viss mengde? Du trenger trent personell og er nødt til å ta spesielle hensyn. 

Last ned white paper om farlig gods

Få et pristilbud