open/close

Forhandling av logistikkontrakter

Forhandling av logistikkontrakter krever tålmodighet og fokus på detaljene

Denne utgaven av Ekspertenes uttalelser gjennomgår en rekke standardbestemmelser i logistikkontrakter som krever ekstra oppmerksomhet. En åpen dialog om og forståelse for viktigheten av disse bestemmelsene, på begge sider av bordet, kan forhåpentligvis forhindre at temperaturen blir for høy under forhandlingene.

Vi skal se på følgende punkter:

  1. Kontraktens omfang 
  2. Eksklusivitet og/eller garantert volum
  3. Erstatning for direkte skader og følgeskader
  4. KPI’er og bot/bonus
  5. Vilkår
  6. Varighet og oppsigelse
  7. Prisindeksregulering
  8. Jurisdiksjon og lovvalg
  9. Panterett og tilbakeholdsrett

Last ned white paper om forhandling av logistikkontrakter

Få et pristilbud