open/close

Vareforsikring

En formalitet eller nødvendighet?

Forsikringene dekker relativt omfattende skader som skjer relativt sjelden. Men hva med transportørenes og speditørenes rettsansvar? Dette White paper beskriver forskjellen mellom de to nevnte og kan hjelpe deg når du skal ta avgjørelsen på om forsikring skal kjøpes.

Nedenfor får du en smakebit på noe av innholdet

Incoterms og erstatningsansvar

Incoterms er et regelsett som beskriver rettighetene og forpliktelsene mellom selger og kjøper av transport- og frakttjenester. Incoterms avklarer hvem som skal betale for hva og hvem som har erstatningsansvaret hvis det oppstår skade på eller tap av gods under transporten.

Special Drawing Rights (SDR)

Hva er SDR, og hva skal det brukes til?

Last ned white paper om vareforsikring

Få et pristilbud