open/close

Farlig gods til sjøs

Vi hånterer videresending av farlig gods til sjøs

Spesialiserte transportører

Vi arrangerer slik at henting og levering blir utført av spesialister, vi ordner med spesialemballasje, merker godset og utarbeider all nødvendig dokumentasjon i henhold til internasjonale regler og forskrifter.

Sertifiserte ansatte

Vi er oppdatert på gjeldende forskrifter for global videresending av farlig gods. Vi har ansatte som er opplært og sertifisert i håndtering av farlig gods på vei, i luften og til sjøs. Dette gjør oss i stand til å håndtere hele forsyningskjeden din og sørger for at lasten din håndteres riktig.

last ned vårt white paper om farlig gods

Toppmoderne utstyr

Vi tilbyr temperaturstyrte transporttjenester i luften, til sjøs og på vei, samt lagring av gods. Vi bruker toppmoderne utstyr for å sikre pålitelig transport av ferskvarer.

Vi tilbyr skreddersydde løsninger til våre kunder, og våre erfarne medarbeider passer på at alle dine krav blir oppfylt.

Få et pristilbud