open/close

Open top containers

Open top container

Toppen på en Open top container er dekket av presenning i stedet for et hardt tak. Overdimensjonert gods som tømmer og metallavfall kan dermed lastes ovenifra. Vanligvis har denne typen containere dører i begge ender for å være fleksible i forbindelse med lasting og lossing.

Open top container størrelse

Kapasitet og spesifikke mål kan variere avhengig av containerprodusenten, containerens alder og containerens eier. Uansett er beskrivelsene under representative.

20´open top container

Egenvekt  Maks. lastekapasitet
2,280 kg 28,000 kg 
5,027 lbs 61,728 lbs

Innvendig Door opening Roof opening
Lengde Bredde  Høyde  Bredde Høyde Bredde  Lengde 
5,9 m 2,34 m 2,28 m  2,28 m 2,25 m   2,22 m 5,49 m
19,3 ft 7,8 ft 7,6 ft  7,6 ft  7,4 ft  7,3 ft  18,1 ft 

Spør oss om godset ditt passer i containeren

40´open top container

Egenvekt   Maks. lastekapasitet
 4,000 kg 26,480 kg 
 8,489.3 lbs  58,719.2 lbs

 Innvendig  Door opening  Roof opening
 Lengde Bredde  Høyde   Bredde  Høyde Bredde  Lengde 
 12,19 m  2,33 m 2,28 m   2,28 m 2,25 m   2,21 m 11,80 m 
 40 ft  7,8 ft 7,6 ft  7,6 ft  7,4 ft  7,3 ft  38 ft 
Få et pristilbud