Bookingrutiner

Rutiner for booking av innlandsfrakt

Kundens ansvar

 • Booking for innhenting av stykkgods samme dag må skje før kl. 12:00
 • Booking for innhenting av partilast må skje dagen i forveien, før kl. 14:00
 • Oversende ordre som EDI-fil i henhold til avtalt innhold, format og frist
 • Gods må være forsvarlig emballert og merket med label som kan leses med skanner
 • Gods må ha riktig leveringsadresse
 • Melde inn avvik fra fast hentetidspunkt til bookinginnland@no.dsv.com innen kl. 12:00 samme dag
 • Påse at direkte levering på DSV terminal/til DSV sine samarbeidspartnere må skje i henhold til tidsintervall som er avtalt på forhånd

Henting og levering

 • Henting og levering: Mellom kl. 08:00 og 16:00
 • Avvik fra avtalt volum som ikke er meldt inn før kl. 12:00 og er større enn +/-5 % vil bli fakturert med gebyr for feil volumestimat
 • Priser er basert på normale leveringsforhold med levering til rampe/bakkenivå, på steder med normal fremkommelighet
 • Partipriser forutsetter at det er rampe eller laste-/losseutstyr (truck) på både hente- og leveringsadressen. I tillegg må det være fremkommelighet for de største vogntogene

HER FINNER DU EN OVERSIKT OVER VÅRE TILLEGGSTJENESTER

TILLEGGSTJENESTER (English version)

Få et pristilbud