open/close

Godstyper vi ikke transporterer

Det finnes noen godstyper vi ikke transporterer

 • Brukte varer  (second-hand)
 • Antikviteter
 • Biler
 • Båter
 • Dyr
 • Edelt metall
 • Eksplosive stoffer og gjenstander
 • Flyttegods
 • Giftige gasser
 • Giftige stoffer
 • Infeksjonsfremmende stoffer
 • Kunst
 • Penger
 • Planter
 • Privatgods
 • Uemballert glass
 • Uemballerte motorkjøretøy
 • Verdidokumenter

Hvis det likevel skulle bli innlevert noen av godstypene over, tar DSV ikke ansvar for eventuelle skader. I Lov om vegfraktavtaler finnes en oversikt over forhold som fritar fraktfører for ansvar. (§ 29)

HER FINNER DU EN OVERSIKT OVER VÅRE TILLEGGSTJENESTER

 

 

Få et pristilbud