open/close

Tunnelarbeid

Statens vegvesen oppgraderer tunnelene i Oslo

Prisregulering med bakgrunn i tunnelarbeid.

Tunnelene i Oslo utsettes for stor slitasje og i den forbindelse vil Statens vegvesen fra 1. juni 2015 sette i gang omfattende oppgradering.

Arbeidet vil pågå fra 2015 - 2019 

Først ut er Smestadtunnelen, høsten 2015 starter arbeidet med Granfosstunnelen, og på starten av 2016 er det Tåsentunnelen. Fra 2017 og ut 2019 er det enda 6 tunneler som skal oppgraderes. Arbeidet vil pågå fra 1-3 år pr tunnel avhengig av omfanget på arbeidet. Mer informasjon om berørte tunneler og planer finnes på www.vegvesen.no.

Redusert kapasitet på veiene 

Som følge av disse oppgraderingene vil det bli betydelig redusert kapasitet på disse veiene. Dette vil øke ledetiden og transportselskapene må øke kapasiteten, noe som igjen vil føre til høyere kostnader.

DSV Road AS vil gjøre sitt ytterste for å redusere ulempene for sine kunder, men ser oss inntil videre nødt til å heve prisene på alle sendinger som leveres fra og til Østlandsområdet med 1.9 % gjeldene fra 1.2.2016.

HER FINNER DU EN OVERSIKT OVER VÅRE TILLEGGSTJENESTER

TILLEGGSTJENESTER (English version)

 

Få et pristilbud