open/close

Spania

DSV Road AS har et søsterselskap i Spania. Vi er representert i viktige byer som Barcelona, Irun, Madrid, Zaragoza og Valencia.

Spania, et av Europas største land, har etter at de kom med i EU økt sin handel med det øvrige Europa kraftig og ikke minst med Norge. Vi har ved siden av transport av normalgods mulighet for å tilby termotransporter, tidsgaranterte transporter og transport av farlig gods.

Våre vanligste transporttyper

Normaltrailer:     Lastekapasitet: 13,6 m x 2,48 m x 2,68 m
Megatrailer:    Lastekapasitet: 13,6 m x 2,48 m x 2,95 m

Maksvekt i Spania

24 tonn

DSV tilbyr:

•    Hjelp til å finne nye og mer kostnadseffektive tranporter
•    Korte ledetider gjennom et godt utviklet distribusjonsett
      i Spania og Norge
•    Daglige avganger på fulloads til og fra Norge og Spania
•    Stykkgods- og partigodsavganger 2 ganger per uke

Ta kontakt med din lokale DSV representant for mer informasjon.

HER FINNER DU EN OVERSIKT OVER VÅRE TILLEGGSTJENESTER

TILLEGGSTJENESTER (English version)

 

Få et pristilbud