open/close

Toll

DSV har alle nødvendige tillatelser fra Tollvesenet for å kunne utføre tolltjenester.

Fortolling utføres i TVINN (Tollvesenets informasjonssystem med næringslivet).

DSV tilbyr fortollingstjenester enten alene eller som en del av en import- eller eksportsending.

DSV har tollager hvor godset ditt kan stå ufortollet.

DSV er et globalt selskap og vi kan være behjelpelig med fortolling inn og ut av andre land. 

Generelt om toll

DSV i Norge har alle tollmessige tillatelser, bevilgninger og autorisasjoner for å utføre tolltjenester på en rask og effektiv måte. Vi har effektive datasystemer som kommuniserer elektronisk med Tollen der dette er mulig - blant annet via TVINN og NCTS.

Alle tolltjenester baserer seg på handelsdokumentene.

Ved salg, skal selger utstede en handelsfaktura med relevante opplysninger.

Kontakt oss gjerne for eventuelle spesielle behov i din bedrift.

I andre sammenhenger skal det utstedes en proformafaktura som forklarer bakgrunnen for bruk av slikt handelsdokument - for eksempel retur, reparasjon, lån og annet. En proformafaktura skal også inneholde de samme opplysningene som en vanlig faktura.

DSV tilbyr tolltjenester både som en del av våre internasjonale transporter og som enkeltstående spedisjonsoppdrag uavhengig av transportør.

Se også www.toll.no

Tollager

DSV har godkjente tollagere på de fleste sentrale steder i Norge.

De fleste sendinger som ankommer Norge, fortolles innen kort tid etter ankomst og lagerkapasiteten på tollager er derfor tilpasset dette.

Det er også mulig å lagre varer på tollager for en kortere eller lengre periode.

Vi kan lagre ufortollet gods for ditt firma etter ønske , og være behjelpelig med ulike klareringer i denne forbindelse (for eksempel delfortollinger eller re-eksport fra tollager).

Forhåndsvarsel

Med utgangspunkt i ulike terrorhandlinger tidlig på 2000-tallet innførte EU og mange andre land en sikkerhetsrutine der gods til og fra EU/EØS skal varsles til myndighetene på utpasserings-/innpasseringsstedet. Svalbard er ikke inkludert i avtalen med EU og sendinger fra Norge til Svalbard og omvendt skal derfor varsles norsk myndighet i avsenderhavnen/flyplassen.

Normalt gjøres dette av transportøren med basis i info fra eksportør/speditør.

I Norge gjøres slike varsler via Tollens NCTS-system. DSV er tilknyttet systemet og kan være behjelpelig med forhåndsvarling.

Konsulenttjenester

DSVs mange spesialister kan være behjelpelig med tollmessige konsulentoppdrag av ulike slag.

Mva-representasjon i Norge

DSV i Norge er selv ikke momsrepresentant for utenlandske selskaper i eget navn, men vi kan formidle kontakt med meget seriøse aktører.

last ned vårt white paper om tollbehandling i india

Få et pristilbud