open/close

Jule- og nyttårstrafikken 2018-2019

Her finner du alle detaljene fra vår utlandsavdeling. (International)

Avgangs-/Ankomsttider International jul og nyttår 2018-2019

Oversikten er kun veiledende. I nevnte perioder kan det forekomme kapasitetsbegrensninger, slik at våre avgangs-/ankomsttider kan avvike fra oversikten.

Alle oppdrag utføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser (NSAB2015).

Krav på frakt m.v. skal betales uansett fraktoppdragets gjennomføring.

DSV Road AS kan formidle vareforsikring til konkurransedyktige priser.

Eksport UKE 50
Avgang NO
UKE 51
Avgang NO
UKE 52
Avgang NO
UKE 01
Avgang NO
Holland Normal drift 18.12.18 Forespørsel 4.1.19
Belgia Normal drift 18.12.18 Forespørsel 4.1.19
Storbritannia 10.12+13.12.18 17.12+20.12.18 Ingen avgang 3.1.19
Irland 10.12+13.12.18 17.12+20.12.18 Ingen avgang 3.1.19
Tyskland 14.12.18 Forespørsel Forespørsel 4.1.19
Italia 14.12.18 Forespørsel Forespørgel Forespørsel
Frankrike 14.12.18 Forespørsel Forespørsel 4.1.19
Østerrike 14.12.18 Forespørsel Forespørsel Forespørsel
Sveits 14.12.18 Forespørsel Forespørsel Forespørsel
Portugal 14.12.18 Forespørsel Forespørsel 4.1.19
Spania 14.12.18 Forespørsel Forespørsel 4.1.19
Litauen 14.12.18 18.12.18 Ingen avgang Ingen avgang
Latvia 14.12.18 18.12.18 Ingen avgang Ingen avgang
Estland 14.12.18 18.12.18 Ingen avgang Ingen avgang
Tsjekkia 14.12.18 Forespørsel Ingen avgang 4.1.19
Polen 14.12.18 Forespørsel Ingen avgang 4.1.19
Slovakia 14.12.18 Forespørsel Ingen avgang 4.1.19
Ungarn 14.12.18 18.12.18 Ingen avgang Ingen avgang
Romania 14.12.18 18.12.18 Ingen avgang Ingen avgang
Bulgaria 14.12.18 18.12.18 Ingen avgang Ingen avgang
Slovenia 14.12.18 18.12.18 Ingen avgang Ingen avgang
Hellas 14.12.18 18.12.18 Ingen avgang Ingen avgang
Tyrkia 14.12.18 18.12.18 Ingen avgang Ingen avgang
Kroatia 14.12.18 18.12.18 Ingen avgang Ingen avgang
Ukraina 14.12.18 18.12.18 Ingen avgang Ingen avgang
Russland 14.12.18 18.12.18 Ingen avgang Ingen avgang
Danmark 14.12.18 Forespørsel Forespørsel 8.1.19
Sverige/ KRSSE og TRHSE 11.12.18 Forespørsel Forespørsel 8.1.19
Sverige/ OSLSE 18.12.18 18.12.18 Forespørsel 7.1.19
Finland 11.12/14.12.18 Tirsdag 18.12.18/ ad hoc Ad hoc Ad hoc (Tirsdag 8.1.19, uke 2)
Import UKE 50
Ankomst NO
UKE 51
Ankomst NO
UKE 52
Ankomst NO
UKE 01
Ankomst NO
Holland - stykkgods Normal drift 20.12.18 Forespørsel Forespørsel
Holland - full loads Normal drift 20.12.18 Forespørsel Forespørsel
Belgia - stykkgods Normal drift 20.12.18 Forespørsel Forespørsel
Belgia - full loads Normal drift 20.12.18 Forespørsel Forespørsel
Storbritannia 10.12+14.12.18 17.12.18+21.12.18 Ingen ankomst Ingen ankomst
Irland 10.12.18 17.12.18 Ingen ankomst Ingen ankomst
Tyskland Normal drift 20.12.18 Forespørsel Forespørsel
Italia Normal drift 19.12.18 På forespørsel På forespørsel
Frankrike Normal drift 20.12.18 Forespørsel Forespørsel
Østerrike Normal drift 19.12.18 Forespørsel Forespørsel
Sveits Normal drift 19.12.18 Forespørsel Forespørsel
Portugal Normal drift 20.12.18 Forespørsel Forespørsel
Spania Normal drift 20.12.18 Forespørsel Forespørsel
Litauen 14.12.18 Ingen ankomst Ingen ankomst Ingen ankomst
Latvia 14.12.18 Ingen ankomst Ingen ankomst Ingen ankomst
Estland 14.12.18 Ingen ankomst Ingen ankomst Ingen ankomst
Tsjekkia 13.12.18 17.12.18 Ingen ankomst 4-7.1.2019
Polen 13.12.18 17.12.18 Ingen ankomst 4-7.1.2019
Slovakia 13.12.18 17.12.18 Ingen ankomst 4-7.1.2019
Ungarn 14.12.18 Ingen ankomst Ingen ankomst Ingen ankomst
Romania 14.12.18 Ingen ankomst Ingen ankomst Ingen ankomst
Bulgaria 14.12.18 Ingen ankomst Ingen ankomst Ingen ankomst
Slovenia 14.12.18 Ingen ankomst Ingen ankomst Ingen ankomst
Hellas 14.12.18 Ingen ankomst Ingen ankomst Ingen ankomst
Tyrkia 14.12.18 Ingen ankomst Ingen ankomst Ingen ankomst
Kroatia 14.12.18 Ingen ankomst Ingen ankomst Ingen ankomst
Ukraina 14.12.18 Ingen ankomst Ingen ankomst Ingen ankomst
Russland 14.12.18 Ingen ankomst Ingen ankomst Ingen ankomst
Danmark Normal drift 20.12.18 Forespørsel Forespørsel
Sverige/ KRSSE og TRHSE 11.12.18 Forespørsel Forespørsel 8.1.2019
Sverige/ OSLSE 18.12.18 18.12.18 Forespørsel 7.1.2019
Finland 11.12/14.12.18 Tirsdag 18.12.18/ ad hoc Ad hoc Ad hoc (Mandag 7.1.19, uke 2)

Få et pristilbud