open/close

Jule- og nyttårstrafikken 2019-2020

Her finner du alle detaljene fra vår utlandsavdeling (International)

Avgangs-/Ankomsttider International jul og nyttår 2019-2020

Oversikten er kun veiledende. I nevnte perioder kan det forekomme kapasitetsbegrensninger, slik at våre avgangs-/ankomsttider kan avvike fra oversikten.

Alle oppdrag utføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser (NSAB2015).

Krav på frakt m.v. skal betales uansett fraktoppdragets gjennomføring.

DSV Road AS kan formidle vareforsikring til konkurransedyktige priser.

 

Jul og nyttår 2019 Eksport

Siste avgang med levering innen jul

Avgang mellom jul og nyttår

Siste avgang med levering innen nyttår

Første avgang 2020

Holland

13.12.2019 ingen ingen 06.01.2020
Belgia 13.12.2019 ingen
ingen 06.01.2020
Storbritannia  12.12.2019 ingen
19.12.2019 06.01.2020
Irland 12.12.2019 ingen
19.12.2019 06.01.2020
Tyskland 13.12.2019 ingen
ingen 04.01.2020
Italia  13.12.2019
ingen
ingen 07.01.2020
Frankrike 13.12.2019
ingen
ingen 07.01.2020
Østerrike 13.12.2019
ingen
ingen 07.01.2020
Sveits 13.12.2019
ingen
ingen 07.01.2020
Portugal 13.12.2019
ingen
ingen 07.01.2020
Spania 13.12.2019
ingen
ingen 07.01.2020
Litauen 13.12.2019
ingen
17.12.2019 07.01.2020
Latvia 13.12.2019
ingen
ingen 07.01.2020
Estland 13.12.2019
ingen
17.12.2019 07.01.2020
Tsjekkia 13.12.2019
ingen
forespørsel 07.01.2020

Polen

13.12.2019
ingen
17.12.2019 07.01.2020
Slovakia 13.12.2019
ingen
forespørsel 07.01.2020
Ungarn 13.12.2019
ingen
forespørsel 07.01.2020
Romania 10.12.2019 ingen
ingen 10.01.2020
Bulgaria 10.12.2019 ingen
ingen 10.01.2020
Slovenia 13.12.2019 ingen
ingen 10.01.2020
Hellas 06.12.2019 ingen
ingen 10.01.2020
Tyrkia 06.12.2019 ingen
ingen 07.01.2020
Kroatia 10.12.2019 ingen
ingen 10.01.2020
Ukraina 06.12.2019 ingen
ingen 07.01.2020
Russland 06.12.2019 ingen
ingen 07.01.2020
Danmark 18.12.2019 ad hod 18.12.2019 03.01.2020
Sverige/ KRSSE og TRHSE 16.12.2019 forespørsel 18.12.2019 09.01.2020
Sverige/ OSLSE 19.12.2019 forespørsel 20.12.2019 07.01.2020
Finland  13.12.2019 ingen 17.12.2019 07.01.2020
         
Jul og nyttår 2019 Import Siste ankomst med levering innen jul
Ankomst mellom jul og nyttår
Siste ankomst med levering innen nyttår
Første akomst 2020
Holland - stykkgods 19.12.2019 20.12.2019 20.12.2019 06.01.2020
Belgia - stykkgods 19.12.2019  20.12.2019  20.12.2019  06.01.2020
Storbritannia 13.12.2019 ingen 17.12.2019 03.01.2020
Irland 13.12.2019 ingen 17.12.2019 03.01.2020
Tyskland  19.12.2019 20.12.2019  ingen  06.01.2020 
Italia  17.12.2019  ingen  ingen 08.01.2019
Frankrike 17.12.2019 ingen ingen 08.01.2020
Østerrike  17.12.2019 ingen ingen 08.01.2020
Sveits 17.12.2019 ingen ingen 08.01.2020
Portugal  17.12.2019 ingen ingen 08.01.2020
Spania  17.12.2019 ingen ingen 08.01.2020
Litauen  17.12.2019 forespørsel  ingen 06.01.2020
Latvia 17.12.2019 forespørsel  ingen 06.01.2020
Estland  17.12.2019 forespørsel ingen 06.01.2020
Tsjekkia  16.12.2019 forespørsel  forespørsel 06.01.2020
Polen 17.12.2019 forespørsel forespørsel  06.01.2020
Slovakia  16.12.2019 forespørsel forespørsel 06.01.2020
Ungarn 16.12.2019 forespørsel forespørsel 06.01.2020
Romania 17.12.2019 ingen ingen 13.01.2020
Bulgaria  17.12.2019 ingen ingen 13.01.2020
Hellas 17.12.2019 ingen ingen 13.01.2020
Tyrkia  17.12.2019 ingen ingen 13.01.2020
Kroatia  17.12.2019 ingen ingen 13.01.2020
Ukraina 17.12.2019 forespørsel forespørsel 13.01.2020
Russland 17.12.2019 forespørsel ingen 13.01.2020
Danmark 17.12.2019 ad hoc 18.12.2019 03.01.2020
Sverige/ KRSSE og TRHSE 16.12.2019 forespørsel 16.12.2019 07.01.2020
Sverige/ OSLSE 19.12.2019 forespørsel 19.12.2019 07.01.2020
Finland 19.12.2019 ingen ingen 06.01.2020
 
 
 
 
 
 
 
 
Få et pristilbud